Multukulturalizam i liberalne vrednosti je predavanje Nebojše Jocića, koji će se održati u sredu, 8. jula, u kragujevačkom SKC-u. Predavanje počinje u 19 sati, a ulaz je slobodan.

Pošto su jednonacionalne države oduvek bile retkost i zasnivale se radije na principima i moralu plemenskog društva, mi danas bez obzira na našu tradiciju, kulturu i religiju živimo u multikulturalnom svetu. Multikulturalizam je ne samo nužnost i stvarnost već i nešto neizbežno i kao takvo predstavlja fundamentalni uslov modernog života. Razlika između liberalnih i komunitarnih poloitičkih filozofija se ogleda u tome što je za ovu prvu multikulturni svet uslov liberalne demokratije a za drugu prepreka u ostvarivanju autentične kulture i identiteta nacije.

I dok je u liberalnoj demokratiji autonomija individue neprikosnovena i ne zavisi od nasleđenih tj slučajnih faktora kao što je rasa, nacija, religija, jezik i kultura, za komunitarne filozofe bez tih nasleđenih tzv. slučajnih odrednica nema autentičnosti i sadržaja individue.

U programi učestvuju: Jelena Milinković, moderatorka i Nebojša Jocić, predavač.

Nebojša Jocić, završio je našu Prvu kragujevačku gimnaziju, diplomirao filozofiju u Skoplju, magistrirao i doktorirao u Velikoj Britaniji. Takođe je poznati i vrhunski sportista.