U četvrtak 25. juna, u 19 sati, u galeriji „Rima” u Kragujevcu biće otvorena izložba slika istaknutog umetnika i profesora Miloša Bajića (1915-1995).

Organizovana u saradnji sa umetnikovim sinom Darkom Bajićem i ćerkom Jesenkom Bajić, izložba je posvećena grupi apstraktnih slika nastalih u periodu od sredine pedesetih do početka šezdesetih godina 20. veka.

Vreme kada je Miloš Bajić bio član Decembarske grupe (1955-1960) obeležilo je njegove rane prodore u područje apstrakcije, u čemu je prednjačio na ovdašnjoj likovnoj sceni. Dok su se njegove kolege slikari postepeno odvajali od prizora, oprezno apstrahujući forme, Miloš Bajić se u svojim radovima sasvim oslobodio predmetnog sveta i prepustio autonomnoj unutrašnjoj stvarnosti slike. Svojim talentom, stvaralačkim temperamentom i poznavanjem zbivanja na savremenoj međunarodnoj sceni – Bajić je uspeo da slikama iz ovog perioda načini korak dalje unutar ovdašnje umetničke sredine i samostalno, sopstvenim likovnim istraživanjima, uspostavi veze sa aktuelnim evropskim tendencijama u slikarstvu.

Predstavljajući „jednu liniju apstrakcije u slikarstvu Miloša Bajića“, kako je i naslovljen tekst istoričarke umetnosti Nevene Martinović u katalogu izložbe, ova postavka u Riminom kragujevačkom prostoru daje jedan pregled razvoja Bajićevog apstraktnog izraza između 1955 i 1962. godine: od asocijativnog predela iz sredine pedesetih, preko napuštanja predmetnosti u slikama umereno geometrizovanih struktura iz druge polovine šeste decenije do uvođenja elemenata akcionog slikarstva u radovima s početka sedme decenije.

Na izložbi u galeriji Rima publika će moći da vidi neke od Bajićevih amblematskih slika ovog perioda među kojima je i slika „Kotor I” (1955) koja se smatra njegovim najranijim apstraktnim delom, zatim „Dinamizam prostora” izlagana na umetnikovoj samostalnoj izložbi 1958. godine, kao i slike „Kompozicija u smeđem” kojom je nastupio na Prvom trijenalu likovnih umetnosti 1961. i „Unutrašnja struktura” prikazana na Oktobarskom salonu 1962. godine.

Izložba slika Miloša Bajića u kragujevačkoj galeriji Rima trajaće do 25. jula.