Na ovogodišnjem Konkursu za otkup publikacija za biblioteke objavljenih na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina pristigle su 203 prijave izdavača i distributera, sa ukupno 4.253 publikacije, a Komisija je odabrala 2.747 naslova od 195 izdavača. Ukupni tiraž otkupljenih publikacija 136.518 primeraka, saopštili su iz Ministarstva kulture.

Komisija su činili Aleksandar Jerkov, Petar Pijanović, Predrag J. Marković, Boško Milin i Vladimir Šekularac.

Planirani budžet za realizaciju konkursa iznosio je 100 miliona dinara, ali je zbog odustajanja pojedinih biblioteka iz tehničkih razloga (nemogućnost blagovremenog prijema publikacija) ukupno utrošeno 98.192.183,90 dinara.

Pravo odabira publikacija sa spiska izabranih naslova imala je 181 biblioteka sa teritorije Republike Srbije, kao i svi saveti nacionalnih manjina.

Otkup je izvršen za publikacije od značaja za kulturu i umetnost iz sledećih kategorija: domaća književnost; prevodna književnost; književnost za decu; umetnički strip; umetnost i humanističke i društvene nauke.

Publikacije su otkupljene za javne biblioteke na teritoriji Republike Srbije, što za većinu njih predstavlja glavni izvor obnavljanja fondova novim naslovima.

Konkurs je bio otvoren od 8. marta i trajao je do 15. maja ove godine, uz produženje roka za prijavu zbog vanrednog stanja.

Pravo učešća na konkursu imala su pravna i fizička lica sa sedištem na teritoriji Srbije koja su izdavači publikacija u skladu sa Zakonom o izdavanju publikacija.

Rezultati konkursa objavljeni su na veb prezentaciji Ministarstva kulture i informisanja.