U ponedeljak, 12. oktobar, na repertoaru Joakimfesta naći će se drama „Filoktetova rana”, po komadu Hajnera Milera, u režiji Borisa Krasteva. Ovo je komad pozorišne laboratorije „Sfumato” iz Sofije.

Projekat inspirisan komadom Hajnera Milera „Filoktet”. Predstava pokušava da poveže savremene političke duhove, uključujući koncepte post-istine, lažnih vesti i debata o migrantskoj krizi u celoj Evropi i mitu o drevnom heroju - Filoktetu.

Predstava nastoji, kroz vrlo fizičku izvedbu, da pronađe i predstavi pokušaj svakog aktera koristeći silu glasa oblikuje i osvaja tela drugih.

Komad počinje u 20 sati.

15. Joakimfest održava se pod sloganom „Pozorište u izolovanom društvu”.