Pljeskavice, ćevapi i kobasice koje se prodaju u kragujevačkim mesarama i marketima uglavnom su zadovoljavajućeg kvaliteta, pokazalo je istraživanje Organizacije potrošača Kragujevca u saradnji sa Veterinarskom inspekcijom i Institutom za javno zdravlje.

U ovim poluproizvodima od mesa, od ukupno 25 ispitanih uzoraka, tri rezultata nisu zadovoljila propisane standarde. Reč je o povećanom broju bakterija u dva slučaja, i sadržaju proteina ispod minimuma u jednom slučaju.

Što se tiče mikrobiološke kontaminacije kod poluproizvoda od mesa, postoji granična vrednost koja kaže da određene vrste bakterija mogu da se nađu u nekim proizvodima u određenom broju. 

Ovo konkretno znači da svi proizvodi koji u sebi sadrže povećani broj bakterija te vrste, moraju dobro termički da se obrade. To znači da meso ili proizvod od mesa treba da bude sa obe strane tretiran na temperaturi od najmanje 70 stepeni u trajanju od 10 minuta (podrazumeva se da je to temperatura unutar proizvoda, a ne na samoj površini mesa).

Sa druge strane, kod gotovih proizvoda, kao što su čajna kobasica, šunka, takvih bakterija ne sme biti.

Ovo istraživanje sprovedeno je u sedam velikih marketa i isto toliko kragujevačkih mesara.

 

REZULTATE ISTRAŽIVANJA MOŽETE POGLEDATI OVDE: http://www.opk.rs/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%202016.pdf