Gradska uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima obaveštava građane i pčelarska društva da će u četvrtak 6. avgusta, ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, u prepodnevnim satima biti izvedena akcija suzbijanja larvi komaraca.

Akcija će se sprovesti u priobalju reka i potoka, Šumaričkog jezera i jezera „Bubanj“. Tretiranje larvi komaraca će biti izvedeno uređajima sa zemlje, visokoselektivnim biološkim preparatom, tako da nisu potrebne nikakve posebne mere predostrožnosti. Istog dana u večernjim satima, ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, biće izvedena i akcija suzbijanja odraslih formi komaraca na dva načina.

U okviru Centralnog gradskog parka Šumarice, obaviće se dezinsekcija komaraca tehnikom toplog zadimljavanja dok će tretman svih ostalih zelenih površina na teritoriji grada Kragujevca (uže gradsko jezgro, jezero Bubanj, jezero Šumarice, Košutnjak, parkovi, zelene površine, travnjaci i sl.) protiv komaraca biti obavljen redovnom tehnikom hladnog zamagljivanja.

Tretiranje će biti izvedeno uređajima sa zemlje, sredstvom koje je bezopasno za ljude, tako da nikakve posebne mere predostrožnosti građanstva nisu potrebne, dok pčelari moraju da budu u pripravnosti, jer preparat može nepovoljno delovati na pčele.