JKP „Vodovod i kanalizacija” Kragujevac obaveštava da će u sredu, 27. oktobra, bez vode, zbog havarijskih isključenja biti sledeće ulice:  

Erdeč, ul. Partizanskih Kurira 33 (od 8 do 11 sati), popravka priključka.

Grošnica, ul. Miluna Grujovića 6 (od 11 do 15 sati), ulična linija.

Male Pčelice, ul. Crnogorskog Bataljona 6 (od 15 do 19 sati), popravka priključka.

Sušica, ul. LJubiše Jovanovića 25 (od 8 do 11 sati), popravka priključka.

Lepenica, ul. Dragoslava Srejovića 50 (od 11 do 15 sati), popravka priključka.

Korićani, ul. Slavka Krunića 1/2 (od 15 do 19 sati), popravka priključka.

Badnjevac, ul. Badnjevac – kod stadiona (od 8 do 11 sati), ulična linija.

Cvetojevac, ul. Cvetojevac bb (od 11 do 15 sati), popravka priključka.

Nikšić, ul. Nikšićko Brdo bb (od 15 do 19 sati), popravka priključka.

Lepenica, ul. Šumadijska 1 (od 8 do 10 sati), kvar u šahti.

Napomena: Plan isključenja je podležan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.