U ulicama Prvoslava Stojanovića, Dimitrija Tucovića, Voje Radića, Laze Marinkovića i Aleksandra Mike Mudrića, još jednom je došlo do izmene režima saobraćaja, odlukom Gradske uprave za razvoj Kragujevca.

Vremenski period privremene izmene režima saobraćaja po fazama se ponovo definiše zbog preraspodele radova na rehabilitaciji ulice.

Prva faza se produžuje i važi do 26. oktobra, a druga faza se pomera od 27. oktobra do 25. novembra, ove godine.