JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac najavljuje da će u četvrtak, 1. oktobra, bez vode zbog havarije biti nekoliko ulica i naselja u Kragujevcu.      

Stanovo, ul. Petra Danilovića 4 (do 12 sati), ulična linija,

Erdeč, ul. Peštarska 3 (od 12 do 15 sati), popravka priključka,

Erdeč, ul. Dr. Dese Milosavljević 45 (od 15 do 18 sati), popravka hidranta,

Sušica, ul. Dragog Barjaktarevića 3 (od 8 do 11 sati), popravka priključka,

Bubanj, ul. Đure Pucara Starog (od 11 do 14 sati), popravka priključka,

Vinogradi, ul. Zore Jovanović 7 (od 14 do 18 sati), popravka hidranta,

Osojak, kod prodavnice „Ćira“ (od 8 do 11 sati), popravka priključka,

Nikšić, prema visećem mostu (od 11 do 14 sati), ulična linija,

Nikšić, kod pešačkog mosta (od 14 do 16 sati), ulična linija,

Milatovac, kod prodavnice (od 16 do 19 sati), ulična linija.

Napomena: Plan isključenja je podležan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.