Elektrodistribucija Smederevo najavljuje da će u utorak, 30. juna, bez struje će biti 3 naselja.

Zbog redovnog godišnjeg remonat 10 kv dalekovoda i transformatorskih stanica, u periodu od 8:30 do 15 sati, bez električne energije ostaće korisnici u Saraorcima i delu Lugavčine, bliže Saraorcima

Zbog radova na niskonaponskoj mreži, od 9 do 11 sati, bez električne energije ostaće korsnici u naselju Ora - deo prema transformatorskoj stanici EMS-a (prema Ralji)

Zbog radova na niskonaponskoj mreži, od 11 do 14 sati, bez električne energije ostaće korisnici u Kolarima - deo prema Suvodolu.

Podsećamo da je kontakt telefon dežurnog centra za prijavu kvarova u Smederevu 026 613 592, 026 623 594.