U gradskom odboru Demokratske stranke u Kragujevcu, smatraju da izvođači radova u bloku Voje Radića nemaju nikakav plan izgradnje, te da bi neko morao da nadzire radove.

- Početak izgradnje parking prostora u bloku Voja Radić u Kragujevcu, svi njegovi stanovnici su dočekali sa velikim olakšanjem, jer su godinama živeli okruženi blatom i prašinom, a vlast godinama obećavala rešenje za njihove probleme. Na žalost prvobitnu radost, zamenili su neverica i tuga. Radovi se izvode tako da građanima naselja izgleda kao da ima više planova za konačan izgled prostora i da se još ne zna koji je konačan, kažu u DS-u.

Dodaju da se jedan dan postave betonski ivičnjaci i trotoari, a već sutradan se potpuno razruši sve što je prethodnog dana rađeno.

- Sledećeg dana se na drugom mestu zatrpaju zemljom i utabaju buduće ulice unutar bloka, a onda opet sledećeg sve ponovo raskopa, da bi se provukle cevi. Tako svaki dan unedogled.

Nakon urušavanja objekta Gradske tržnice zbog nestručnog rukovođenja, Gradski odbor Demokratske stranke smatra da nove egzibicije u režiji gradske vlasti više ne smeju da se dozvole.

- Da je potpuna devastacija tog prostora u pitanju, na žalost najrečitije svedoči postupanje sa zelenilom i drvećem koje je činilo pravu vrednost tog naselja. Najveći broj stabala lipe, koje su decenijama krasile Staru radničku Koloniju, posečen je bez ikakvog obzira. Umesto da se sačuvaju stabla, koja su bila ukras naselja, a parking prostor napravi okolo njih, pribeglo se njihovoj seči, jer je očigledno da za vlast ona nemaju nikakvu vrednost. Čak i da se zasade nova stabla u blizini, zašta nema nikakve garancije ni nade, trebale bi godine da prođu da bi opet mogla da budu hlad u letnjim mesecima i ukras za čitav kraj grada, objašnjavaju u kragujevačkom odboru DS-a.

Zato u Demokratskoj stranci smatraju da lokalna vlast svojim postupcima čini nepopravljivu štetu na licu grada i ostavlja ožiljke koji će se teško lečiti.

Da podsetimo, Preduzeće za puteve Kragujevac, počelo je u junu, uređenje partera sa deonicama ulica koje ga okružuju: Mike Mudrića, Voje Radića i Prvoslava Stojanovića. (Vidi LINK)