Poslednji dan za blagovremenu uplatu treće kvartalne rate godišnjeg poreza na imovinu za tekuću godinu je petak, 14. avgust, podsećaju iz Gradska uprava za javne prihode i inspekcijske poslove grada Kragujevca.

Za potrebne informacije, obveznici u Kragujevcu se mogu obratiti Sekretarijatu za javne prihode svakog radnog dana, od 8 do 15 sati, na telefone broj: 034/356-391, 356-392 i 356-394 ili na e-mail: poresko@kg.org.rs

Porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja, prema Zakonu o porezima na imovinu. Taj rok ističe u četvrtak, 14. avgusta i važi i za poreske obveznike koji još uvek nisu dobili poreska rešenja za 2020. godinu.

Problem je što ova rešenja najčešće stižu na adrese vlasnika stanova i kuća sa nekoliko meseci zakašnjenja, odnosno obveznici ih za tekuću godinu dobiju tek u martu, aprilu ili maju, a ove godine je pandemija korona virusa pomerila i te kalendarske rokove.

Porez na imovinu plaća se, inače, kvartalno, i to u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, tako da rate dospevaju oko 15. u mesecu: februaru, maju, avgustu i novembru.

Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, koja trenutno iznosi 9,25 odsto. Za izbegavanje plaćanja poreza na imovinu predviđena je kazna od 5.000 dinara.