JKP Šumadija iz Kragujevca, je nabavila nova mašinu čistilicu, za potrebe Službe javne higijene.  Kupovina ove mašine finansirana je iz sredstava dugoročnog investicionog kredita, u iznosu od 16.937.500 dinara bez PDV-a.

- Pored osnovnih funkcija ova moderna čistilica poseduje i dodatak u vidu noža za uklanjanje korova i tovarni bunker za odlaganje otpada zapremine 6 m3 kao i više četki za uklanjanje rizle, prašine i drugih nečistoća sa urbanih gradskih površina, rekli su u JKP Šumadiji.

Multifunkcionalnost ove savremene mašine omogućava visok stepen iskorišćenosti i njeno angažovanje na ulicama i trotoarima tokom cele godine.