Asfaltiranje ulice Sime Markovića na Deninom brdu u okviru kompleksa zgrada za pripadnike snaga bezbednosti privodi se kraju. Za izgradnju 9 lamela, grad Kragujevac je ustupio parcelu površine oko 10 hektara Republici Srbiji. Pored toga, u obavezi lokalne samouprave je izgradnja kompletne infrastrukture okolnih saobraćajnica i hidrotehničke instalacije. Pored ulice Sime Markovića u okviru ovog projekta je i ulica Šestog puka.

- Na Deninom brdu do sada je u okviru projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti urađeno je 11,5 kilometara vodovodne mreže, kišne i fekalne kanalizacije. U toku su završni radovi asfaltiranja ulice Sime Markovića dužine 500 i širine 12 metara, ukupne vrednosti 44 miliona dinara sa PDV-om, rekao je Aleksandar Milošević, pomoćnik gradonačelnika za realizaciju kapitalnih projekata i saradnju sa Vladom Republike Srbije.

Naredne nedelje u planu je asfaltiranje susedne i Ulice Šestog puka.

Vladimir Bjelanović, odgovorno lice za izvođenje radova JP Putevi Kragujevac kaže da je na nosećem sloju podlozi visine 10 centimetara položen habajući i završni sloj asfalta visine 5 centimetara i da će do kraja dana biti završeno, a da mehanizacija nakon kompletnog uređenja ove saobraćajnice zaknjučno sa trotoarima, parkinzima i signalizacijom seli u susednu ulicu Šestog puka.

Projektom izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti predviđeno je 970 stanova u devet lamela. Izgradnjom stanova za pripadnike snaga bezbednosti, potpuno novog stambenog naselja, Denino brdo dobija novu infrastrukturu od vodovodne mreže, kišne i fekalne kanalizacije do puteva.