Grad Kragujevac je za đake prvake, za ovu školsku godinu obezbedio besplatne udžbenike i to Čitanku, Bukvar i udžbenike za matematiku, strani jezik, prirodu i društvo, kao i prateće radne sveske odnosno listove.

Ove godine, peti put zaredom, kako je rekao Nikola Ribarić načelnik Gradske uprave za društvene delatanosti i poslove sa građanima, knjige će dobiti 1.610 prvaka. Za tu namenu iz budžeta grada obezbeđeno je 11 miliona dinara, bez PDV-a.

Udžbenici koji se raspodele, u skladu sa ovim Zaključkom, izuzev pratećih radnih svezaka, odnosno listova, po završetku prvog razreda vraćaju se školi, koja roditelju daje pisanu potvrdu da je udžbenik vraćen, odnosno pisano obaveštenje da je u obavezi da izvrši naknadu štete u slučaju da nije u mogućnosti da udžbenik vrati.