Gradnja Centara izvrsnosti u Kragujevcu sa bankom matičnih ćelija koja je počela u decembru 2015. godine, pa prekinuta, trebalo bi konačno da bude nastavljena od januara 2021. godine. Naime, Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru raspisala je javnu nabavku za nastavak i završetak radova na izgradnji objekta, piše eKapija.

Objekat Centri izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu je višenamenski objekat sastavljen od tri bloka-lamele koje su međusobno povezane i zajedno predstavljaju jednu funkcionalnu celinu, ukupne površine 11.491,21 m2.

Predmet nabavke je nastavak izvođenja i završetak građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova na višenamenskom objektu i njegovo dovođenje u funkcionalno stanje.

Predviđeni su građevinsko-zanatski radovi (uključujući i AG radove na trafo-stanici), spoljno uređenje sa ozelenjavanjem, radovi na izvođenju saobraćajnica i saobraćajne signalizacije, nabavka, isporuka i montaža pet liftova, hidrotehničke i elektroenergetske instalacije, kao i elektro radovi.

Početak radova se očekuje u januaru 2021. godine. Rok za dostavljanje ponuda je 23. novembar 2020.

Da podsetimo, Centar izvrsnosti sa bankom matičnih ćelija u Kragujevcu trebalo je da bude završen još u martu 2017. godine. Izvođač radova, Građevinsko privredno društvo „Banković” doo, iz Surdulice napustilo je gradilište pre više od dve godine. (Vidi LINK)

Do sada su svi rokovi izgradnje ovog objekta probijeni.