Viši sud u Kragujevcu dobiće posebno opremljenu prostoriju u kojoj će biti omogućeno svedočenje putem audio-video linka. Pored Kragujevcu, posebnu prostoriju sa audio-video linkom dobili su i viši sudovi u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru.

Ova video-konferencijska oprema, vredna 150.000 evra, obezbeđena je u okviru projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji”, koji finansira EU i sprovodi Misija OEBS kao partner Ministarstva pravde, a povodom Evropskog dana žrtava kriminala.

Ideja je da žrtve i svedoci od sada, po proceni suda ili kada dobiju status posebno osetljivih svedoka, umesto u sudnici, svedoče putem video-linka u posebnoj prostoriji, uz prisustvo advokata, kojeg mogu dobiti o trošku države, i psihologa, socijalnih radnika ili osoba iz nevladinog sektora osposobljenih za pružanje podrške.