Grad Kragujevac raspisao je 6. septembra konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama na teritoriji grada Kragujevca za 2021. godinu, odnosno za sufinansiranje nabavke stolarije, kotlova i solarnih kolektora.

Maksimalan iznos subvencija za zamenu stolarije za jedno domaćinstvo iznosiće 100.000 dinara, za nabavku kotla ili etažne peći na drvni pelet za porodične stambene objekte 85.000 dinara, a za nabavku kotla na gas za porodične stambene objekte 70.000 dinara. Subvencija za solarne kolektore za zagrevanje vode i grejanje prostorija maksimalno iznosi 120.000 dinara.

Javnim pozivom koji je grad raspisao definisani su i ukupni iznosi za svaku od mera, pa je od ukupno 10 miliona dinara - 6 miliona predviđeno za subvencionisanje zamene stolarije, 1,4 milona za subvencionisanje kupovine kotlova na pelet i 2 miliona za dotiranje nabavke kotlova na gas. Preostalih 600.000 dinara trebalo bi da bude utrošeno na subvencionisanje solarnih kolektora i panela.

Prijavljivanje na konkurs traje do 27. setembra. Kompletan tekst javnog poziva i prijavni formular mogu se naći na sajtu grada Kragujevca na ovom LINK-u.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva građani se mogu obratiti na kontakt telefon 034/304-490 i elektronsku adresu: (E-mail:) nstepovic@kg.org.rs

Ko može da se prijavi na konkurs

Pravo učešća na konkursu imaju građani koji ispunjavaju sledeće uslove:

1) da je podnosilac prijave vlasnik porodične kuće za koji podnosi prijavu (prema rešenju za porez),

2) da poseduje jedan od sledećih dokaza za porodičnu kuću:

(1) dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji,

(2) građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole,

(3) građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije,

(4) rešenje o ozakonjenju i

(5) upotrebnu dozvolu

Pravo učešća na javnom pozivu nemaju:

• Vlasnici koji ne žive u porodičnoj kući za koju podnose prijavu

• Vlasnici posebnih delova stambeno-poslovnog objekta koji ne služe za stanovanje

• Vlasnici stambenih objekata koji su u predhodnom periodu koristili sredstava grada Kragujevca za slične aktivnosti i ista opravdali

• Vlasnici stambenih objekata koji su u predhodne dve godine posle dostavljanja Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od sprovođenja aktivnosti.