Za najosnovnije potrebe tročlanog domaćinstva u Kragujevcu (hrana, stanovanje, prevoz...) potrebno je 8.000 dinara više, nego u istom periodu prošle godine, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Naime, potrošačka korpa za tročlano domaćinstvo u gradu na Lepenici u maju ove godine iznosila je 78.166 dinara, dok je u istom mesecu prošle godine za osnovne potrebe bilo neophodno izdvojiti 70.020 dinara.

Kako su tokom prethodnog meseca poskupeli svinjsko meso, piletina, benzin, prevoz, ali i komunalni troškovi, izvesno je da u ovom momentu Kragujevčanima treba i znatno više za podmirenje osnovnih potreba, nego što pokazuje računica statističara.

Pitanje je i koliko sama struktura potrošačke korpe odražava realne potrebe tročlanog domaćinstva. Prema računici Zavoda za statistiku u maju je troćlanom domaćinstvu za hranu bilo neophodno 33.146,12 dinara – odnosno 1.100 dinara dnevno?!

Naime, prosečna potrošačka korpa procenjuje se na osnovu tročlanog domaćinstva i u njoj se nalazi 75 artikala. Ona, između ostalog, sadrži 26 kilograma hleba, po pola kilograma bureka i peciva, 4,5 kilograma brašna, 13 kilograma krompira, 4 kilograma svinjskog i 4,5 kilograma plećeg mesa, 700 grama junetine, kilogram čajne kobasice, 1,1 kilogram ribe... Tu si 16,5 litara mleka, 6,5 litara jogurta, 63 jaja, 3,5 kilograma šećera, kilogram kafe, 3 litra ulja...

Za alkoholna pića i duvan namenjeno je 7.758,55 dinara.

Stanovanje, struja, voda, gas i ostala goriva mesečno, kažu statističari, porodicu koštaju 16.411,76 dinara.

Za troškove prevoza predviđeno je oko 6.500 dinara. Mesečna karta za prevoz zaposlenih u Kragujevcu pak košta 3.000 dinara po osobi.

Za obrazovanje je prosečnom potrošačkom korpom za tročlano domačinstvo namenjeno svega 492,95 dinara mesečeno iz čega proizilazi da godišnji iznos nije dovoljan da pokrije jedan komplet udžbenika za đaka bilo kog uzrasta.

Inače, pokazuje statistika ni prosečna plata isplaćena u maju ove godine ne uspava da podmiri potrošačku korpu. Neto zarada Kragujevčana u ovom mesecu iznosila je 69.952 dinara. Pri tom treba imati u vidu da je medijalna neto zarada za maj 2022. godine iznosila je 56.582 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu manju od tog iznosa.