Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata Univerziteta u Kragujevcu uputio je poziv za podnošenje prijava za dodelu stipendije iz „Fonda Mileve Popivode” u 2021. godini.

Fondacija za stipendiranje i podsticanje napredovanja najboljih studenata, mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Kragujevcu upućuje Poziv za podnošenje prijava za dodelu stipendije studentima IV godine osnovnih akademskih studija na studijama Srpskog jezika i književnosti na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu u 2021. godini iz „Fonda Mileve Popivode“.

Prijave se dostavljaju najkasnije do 20. januara 2021. godine na mejl biljana.guzvic@kg.ac.rs.

Više informacije o stipendiji možete pronaći na ovom LINK-u.