Grad Kragujevac raspisao je javno nadmetanje za postavljanje letnjih bašta u Ekstra zoni. Na 5 lokacija u centralnom gradskom jezgru ponuđeno je postavljanje 27 bašti.

Tako je u Ulici Lole Ribara predviđeno 8 lokacija, a najveća ima površinu do 133 kvadrata, dok je najmanja bašta veličine 18 kvadrata.

U Ulici Miloja Pavlovića predvišene su 4 letnje bašte od 10 i 17,50 m2, i dve od 36,75 m2. Na platou kod Zelengore takođe će biti 4 bašte – najveća od 88 kvadrata, a najmanja do 28 m2.

U Ulici Kralja Petra I biće 7 lokacija za kafiće, restorane, pekare i poslatičarnice, a reč je o baštama veličine 42 kvadrata.

Na platou „Cvetni trg” kragujevački ugostitelji mogu da se nadmeću za 4 bašte od 49 kvadrata.

Javne površine, odnosno lokacije za letnje bašte, koje su predmet javnog nadmetanja za postavljanje bašti tipa „A“ izdaju se na period od 3 godine, sa pravom korišćenja u sezoni postavljanja letnjih bašti i to: od 1. juna do 1. novembra 2020. godine i od 15.marta do 1. novembra 2021. i 2022. godine.

Početni licitacioni iznos za postavljanje bašti u Ekstra zoni, dnevno (po 1 m2) iznosi 12 dinara.

Prijave se podnose od dana objavljivanja oglasa na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca: www.kragujevac.rs, a krajni rok za podnošenje prijava je 27. maj, do 15 sati.

Sve detaljne informacije u vezi oglasa možete dobiti svakog radnog dana od 8 do 15 sati na tel: 034/306-173.