Grad Kragujevac će tokom 2021. godine potrošiti iz 690 miliona dinara iz gradskog budžeta na subvencije javnim, javno komunalnim preduzećima i privrednim društvima čiji je osnivač, odlučilo je Gradsko veće.

Gotovo polovina budžetiranog novca, 319 miliona dinara, otići će na sportska privredna društva. Najviše novca planirano je za finansiranje SPD „Radnički“ – ukupno 255 miliona dinara. SPD „FK Radnički 1923“ dobiće 57 miliona dinara, a još 7 miliona otići će ženskom fudbalskom klubu, odnosno na SPD „ŽFK Radnički 1923“.

Javno stambeno preduzeće će iz budžeta dobiti 106 miliona, JKP „Šumadija” 15 miliona, a JP „Putevi” 41 milion dinara. Odlukom je planirano i da 20,5 miliona dinara dobije „Niskogradnja”, preduzeće koje odavno nije u funkciji, ali još uvek nije ugašeno.

Za Radio tleviziju Kragujevac planirano je 50 miliona dinara, za „Šumadija sajam” 31,6 miliona, Centar za strna žita 45 miliona. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika dobiće 30,5 miliona. Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Šumadija doo Kragujevac 11 miliona, PD „Slobodna zona Šumadija” d.o.o. Kragujevac 1,5 miliona, Biznis inovacioni centar 8,4, Agencija a ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja 7,5 miliona dinara.

Subvencije se, kako je navedeno u obrazloženju, daju „kako bi se obezbedio kontinuitet u isporuci komunalnih usluga, funkcionisanje delatnosti preduzeća i privrednih društava, podizanje kvaliteta usluga, poslovanje bez gubitaka, povećanje obima posla, bolja infrastruktura, uvođenje novih tehnologija, racionalizacija troškova i broja zaposlenih u skladu sa standardima, kvalitetnije upravljanje, a sve u cilju  unapređenja efikasnosti Preduzeća i potrebe korisnika usluga“.