U kragujevačkom gradskom prevozu od ukupno 22 linije skraćeno saobraćaju 3 linije, a u prigradskom prevozu od ukupno 14 linija skraćeno saobraćaju 4 linije.

Usled poledice na kolovozu autobusi javnog gradskog i prigradskog prevoza skraćeno saobraćaju na sledećim linijama:

Linija 13 Trmbas - Grošnica, saobraća do mosta u Trmbasu;

Linija 14 Trmbas - Kvantaš, saobraća do mosta u Trmbasu;

Linija 24 Ćava - Košutnjak brdo, ne saobraća do Košutnjačkog brda, već vozila saobraćaju do samoposluge u Ilićevu;

Linija 26 Male Pčelice (Staro selo) - Teferič Vikend naselje, saobraća do nove škole u Stanovu i do groblja u Teferiču;

Linija 605 Kragujevac (Autobuska stanica) - Dubrava - Duleni, saobraća do Prvog raklja (ne saobraća za Dubravu i Dulene);

Linija 602 Kragujevac (Autobuska stanica) - Ramaća - Kamenica, ne saobraća kroz Ramaću i Dobraču;

Linija 609 Kragujevac (Autobuska stanica) - Pajazitovo - Mala Vrbica, saobraća do Pajazitova ( ne saobraća do Male Vrbice);

Linija 612 Kragujevac (Autobuska stanica) - Vinjište, saobraća do koša u Vinjištu;