Republički Komesarijat Srbije za izbeglice i migracije dodelio je Kragujevcu 3,7 miliona dinara za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Pravo na korišćenje sredstava imaju izbeglice i bivše izbeglice i interno raseljena lica, kao i članovi njihovog porodičnog domaćinstva, koji imaju boravište ili prebivalište na teritoriji Kragujevca, a neophodna im je pomoć pri kupovini seoske kuće sa okućnicom.

Iznos namenskih sredstava ne može biti veći od 1.264.940 dinara po porodičnom domaćinstvu, s tim što korisnik može dodatno da učestvuje i sopstvenim sredstvima u kupovini kuće sa okućnicom u iznosu ne većem od 632.470 dinara.

Inače, humanitarna akcija „Krov 2020“ realizovana je na osnovu Uredbe Vlade Srbije u periodu od 2. do 14. marta. Doplatna marka je štampana u tiražu od 1,5 miliona primeraka  i naplaćivana je na sve poštanske pošiljke u unutrašnjem saobraćaju u iznosu od 10 dinara. Sredstva od prodaje doplatne marke, namenjena Komesarijatu za izbeglice i migracije, koriste se prema programu na koji saglasnost daje Vlada Srbije.