Gradska uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima poziva roditelje da Zahteve za priznavanje prava na naknadu dela troškova podnose isključivo elektronskim putem na mail adresu prijemdece@gmail.com, kako bi se izbeglo stvaranje gužve i obezbedili epidemiološki uslovi.

Obrazac Zahteva možete preuzeti na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca, gde se u sklopu Javnog poziva nalaze i raspoloživi kapaciteti privatnih predškolskih ustanova u pogledu godina starosti deteta i detaljne informacije neophodne za prijem Zahteva. (Vidi LINK)

Ukoliko roditelji ne mogu da preuzmu obrazac zahteva sa sajta grada, mogu da upute zahtev putem mejla prijemdece@gmail.com kako bi im se dostavio na njihovu imejl adresu.

Gradska uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima je 22.oktobra raspisala treći Javni poziv za podnošenje Zahteva za priznavanje prava na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice za radnu 2020/21. godinu koja na Izvodu iz liste čekanja imaju od 61.9999 bodova do 61.0000.