U periodu od 10. februara do 30. aprila, građani Kragujevca mogu ponovo da reprogramiraju sva svoja dugovanja za komunalne usluge na period do 60 mesečnih rata (5 godina) uz oprost kamate za prethodni period u kojem su dugovanja nastala.

Minimalan iznos mesečne rate reprograma ne može biti niži od 500 dinara.

U Javno-stambenom preduzeću Kragujevac pozivaju sugrađane da reprogramiraju svoja dugovanja za grejanje, odnošenje smeća i ostale usluge koje kroz objedinjenu naplatu administrira JSP Kragujevac.

- Ukoliko su neizmirene obaveze veće vrednosti, Kragujevčani mogu da iskoristite mogućnost i reprogramiraju ih na period do 120 meseci, ali uz minimalnu mesečnu ratu od 3.500 dinara, sopštili su u ovom preduzeću.

Oni koji budu redovno izmirivali obaveze po reprogramu, biće oslobođeni plaćanja kamate, jer će ona biti otpisana nakon što se izmiri celokupan iznos duga po sporazumu.

Detaljnije informacije o reprogramu duga građani mogu da dobiju svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 u JSP Kragujevac.

Da podsetimo, Javno stambeno preduzeće je sličan način reprogramiranja dugovanja ponudilo Kragujevčanima sredinom 2018. godine. Međutim, tada je postojala mogućnost da se dogovanje razloži na 120 rata, uz minimalni iznos rate od 500 dinara.