Dugogodišnji član Srpske radikalne stranke, mladi Kragujevčanin Saša Tucaković izabran je za člana Centralne otadžbinske uprave i za člana Predsedničkog kolegijuma Srpske radikalne stranke, saopšteno je iz ove partije.

Saša Tucaković je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu sa prosečnom ocenom 9,91. Nakon završenog Pravnog fakulteta, zasniva radni odnos na istom Fakultetu u zvanju saradnika u nastavi na užoj naučnoj oblasti rimsko pravo. Uporedo je studirao i Filološko-umetnički fakultet na kom je trenutno apsolvent na katedri za klavir sa prosečnom ocenom 9,19.

U svom obraćanju na sednici Centralne otadžbinske uprave je istakao da će se neprikosnoveno zalagati za izgradnju zdravog sistema u državi sa posebnim akcentom na vladavini prava, jednakim šansama, socijalnoj pravdi i uopšte za odbranu interesa srpskog naroda, sve u skladu sa Programom Srpske radikalne stranke. Posebno je istakao da će se uhvatiti u koštac sa problemima u gradu Kragujevcu i da će raditi na jačanju Gradskog odbora Srpske radikalne stranke u Kragujevcu.