Predsednik Komisije za utvrđivanje posledica NATO bombardovanja Darko Laketić naveo je da je tokom bombardovanja došlo do kontaminacije piralenom sliva Lepenice od Kragujevca do ušća u Veliku Moravu.

- Piralen se, nažalost, izlio u reku Ždraljicu, nakon toga u Lepenicu i došlo je do kontaminacije čitavog priobalja, odnosno tog pojasa oko reka, objasnio je Laketić, gostujući u Dnevniku RTS-a

Šta je piralen?

Piralen je termootporno ulje, rashladni fluid kojim se oblažu bakarne grejne ploče kako se prilikom emitovanja energije ne bi spojile i istopile.

Reč je o izuzetno kancerogenoj materiji koja se ne može razgraditi prirodnim putem.

Ukoliko se piralenom ne rukuje kako treba, ostavlja trajne posledice u prirodnoj sredini i na ljudima koji su bili izloženi dejstvu te materije.

On je istakao da je istraživanje Rudarsko-geološkog fakulteta pokazalo da se na ispitivanim mestima varijacija kontaminacije kretala od deset puta većih vrednosti piralena od graničnih. Najavio je da će biti urađeno novo istraživanje kako bi se utvrdilo da li sada ima i u kojoj koncentraciji piralena.

Ukazao je da ne mogu sa sigurnošću tvrditi da li sada ima i u kojoj koncentraciji piralena.

- Neophodno je uraditi istraživanje da bi došli do valjanih podataka, naveo je Laketić.

Bitno je naglasiti, ističe Laketić, da nema dubinske kontaminacije vode i zemljišta, jer je piralen nađen u sloju od površinskih 20 centimenara zemlje.

Takođe, važno je istaći da kada se zemlja obrađuje piralen isparava i da su ljudi koji su obrađivali zemlju udisali to.

Darko Laketić je naveo da je ova studija rađena u periodu od 2002. do 2005. godine i da su rezultati poražavajući zato što pokazuju da se na tim ispitivanim mestima varijacija kontaminacije kretala od deset puta većih vrednosti piralena od graničnih do pet puta većih vrednosti od interventnih.

Naglasio je da je istraživanje bilo transparentno, ali da vlast 2005. godine nije reagovala na te dokaze.

Istakao je da su članovi Komisije napravili sastanak sa državnim sekretarom Branislavom Blažićem u Ministarstvu za zaštitu životne sredine i dogovorili nastavak finansiranja ovog projekta, jer je 14 godina prošlo od tih rezultata.