Gradski odbor Narodne stranke u Kragujevcu pozdravio je odluku direktora JKP Šumadija da se na predlog nadležne komisije obustavi postupak javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji autobuskih stajališta u Kragujevcu.

U ovoj stranci podsećaju da su oni to predložili na konferenciji za medije održanoj 1. februara ove godine. Tom prilikom zatražili  su da se odustane od daljeg postupka javne nabavke, a da se posao izrade autobuskih stajališta prepusti preduzeću Šumadija DOO (bivše preduzeće Šumadija DES) koje je u vlasništvu grada Kragujevca.

- Sa druge strane, činjenice idu u prilog tome da osećamo realnu bojazan u dalje korake koje će nadležni preduzeti povodom ove javne nabavke i izražavamo sumnju da odustajanje od javne nabavke ne vodi ka angažovanju preduzeća Šumadija DOO za izradu stajališta, već je ovo priprema za uvođenje postupka nabavke u pregovarački postupak u kome je čak zakonom dozvoljeno da se vrednost nabavke i uveća za gotovo 90.000.000, u odnosu na već planiranih 180.000.000 dinara, a sve u korist privatnika, navode u kragujevačkom odboru Narodne stranke.

Takođe, podsećaju javnosti, ali i gradsku upravu koja je i raspisala ovu javnu nabavku u ime i za račun JKP Šumadija, da su već ukazali da su dodatni uslovi, propisani javnom nabavkom, suprotni načelima zakonitosti, da su diskriminatorski i da narušavaju načelo jednakosti ponuđača što se na kraju rezultovalo time da je na tender stigla samo jedna ponuda i to grupe ponuđača koji su za realizaciju ovog posla ponudili oko 293.000.000 dinara.

- Ono što je vidiljivo u odluci o obustavi postupka jeste da su se na tender javile privatne firme koje trenutno „rekonstruišu“ Zelenu pijacu, a koje su u obavezi da iz svojih sredstava finansiraju oštećenje koje su napravili na samom prodajnom objektu vršeći radove na izgradnji podzemne garaže, objašnjavaju u Narodnoj stranci.

U ovoj stranci smatraju da se jedno pitanje samo od sebe nameće – da li će Kragujevčani putem „prepumpanog“ budžeta za autobuska stajališta ujedno platiti i oštećenje na zgradi Tržnice za koje do sada niko nije odgovarao iako je podneta krivična prijava pre skoro 6 meseci?

- Da li će se to ostvariti uverićemo se uskoro ako se putem pregovaračkog postupka gradski predstavnici dogovore sa ponuđačima i da se sa cenom pojedinačnog stajališta „nađu“ između cifre od oko 16.000 evra po stajalištu koliko je grad planirao ili oko 25.000 evra koliko je grupni ponuđač tražio za realizaciju ovog posla, navode u NS-u.

Na kraju u Narodnoj stranci zaključuju da Kragujevac zaslužuje domaćinski i racionalniji odnos prema novcu te ponovo traže da se odustane od dalje javne nabavke za stajališta i da se novac usmeri na gradsko preduzeće Šumadija DOO (bivši Šumadija DES).