Na ulazu u Veliki park u Kragujvcu postavljen je putokaz sa imenima gradova pobratima i gradova i opština sa kojima Kragujevac ima prijateljsku saradnju.

Na putokazu su ispisana imena i kilometraža do gradova prijatelja, gradova pobratima i gradova sa kojima na osnovu potpisanih Povelja grad Kragujevac intenzivno sarađuje.

- Na ovaj način smo želeli da upoznamo naše sugrađane, a posebno mlade koji su to gradovi sa kojima Kragujevac sarađuje, kazao je Stefan Nikezić, član Gradskog veća za unapređenje i zaštitu životne sredine.

Kragujevac ostvaruje međunarodnu saradnju sa oko 30 gradova, a na putokazu je ostavljen prazan prostor i za upisivanje novih.

Inače, prva Povelja o bratimljenju potpisana je 1967. godine sa francuskim gradom Sirenom.