Radnici u trgovinama ne žele da govore o svojim problemima, pa inspektori nemaju osnova za sprovođenje mera prema poslodavcima. Sa druge strane, problem je i mali broj inspektora, rečeno je na sednici Socijalno – ekonomskog saveta grada Kragujevca.

Naime predstavnici sindikalnih organizacija, unije poslodavaca, inspekcije rada i gradske uprave u Kragujevcu razgovarali su o mogućnostima i načinima rešavanja problema koje imaju radnici u trgovini.

Produženo radno vreme, neadekvatna preraspodela posla, dva slobodna dana mesečno i godišnji odmor u trajanju od deset dana, niske i neredovne isplate zarada, nepoštovanje ugovora o radu od strane poslodavaca, samo su neki od problema sa kojima se susreću zaposleni u trgovinskoj delatnosti.

To više nije pojedinačna, već masovna pojava, rečeno je na sednici Saveta. Za razliku od velikih trgovinskih lanaca, koji uglavnom poštuju minimum zakonskih okvira, na ove probleme najviše se žale zaposleni u malim radnjama.

Prema podacima predstavnika sindikalnih organizacija više od 200.000 građana u Srbiji radi u trgovini, od čega 76.000 na području Šumadije i zapadne Srbije.

Predstavnici inspekcije rada Šumadijskog upravnog okruga rekli su da je pored malog broja inspektora, najveći problem što zaposleni u trgovinskim radnjama ne žele javno da govore o problemima na poslu tako da inspektori nemaju osnova za sprovođenje mera prema poslodavcima. 

Tamo gde se utvrdi povreda prava radnika, zakonom je propisana kazna za pravno lice u iznosu od 600.000 do 1,5 milion dinara, za odgovorne od 30.000 do 150.000 dinara, a za preduzetnike od 200.000 do 400.000 dinara.