Iako je u kalendaru kragujevačke gradske uprave najavljen za 30. jul, poziv za sufinansiranje medijskih projekata još uvek nije raspisan, podseća udruženje Res Publika. U ovom udruženju osuđuju sramno i neodgovorno postupanje nadležnih u Kragujevcu, mada ova odluka, kako ističu, nije iznenađenje.

- Kako je cilj projektnog sufinansiranja zaštita javnog interesa u informisanju, odnosno prava građana da budu objektivno i kvalitetno obavešteni putem medija u lokalnoj zajednici, izostanak transparentne i pravične raspodele sredstava za ovu namenu, šteti upravo interesu Kragujevčanki i Kragujevčana, dodaju u ovom udruženju.

S obzirom na to da od ukupno 8 konkursa u različitim oblastima, jedino medijski nije raspisan prema utvrđenom planu, u Res publici smatraju da je lokalna samouprava time potvrdila svoj ignorantski odnos prema gradskim medijima, ali i prema Zakonu o javnom informisanju, kojim je predviđeno isključivo projektno sufinansiranje.

- Čak i da konkurs u narednom periodu bude raspisan, verujemo da pravljenje izuzetka samo u oblasti javnog informisanja predstavlja još jedan pokušaj izrugivanja kragujevačkim medijima, koji od 2014. nisu dobili čak ni priliku da konkurišu za budžetska sredstva. Dok se mnogi od njih bore za opstanak, od 2017. do danas, višemilionski iznosi redovno se slivaju isključivo na račun Radio- televizije Kragujevac. I pored zakonske obaveze da novcem građana podstiče medijski pluralizam, raznovrsnost sadržaja i ostvarivanje javnog interesa u informisanju, u skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći, bez diskriminacije, lokalna samouprava, suprotno zakonu, finansira  redovno funkconisanje RTK, što predstavlja slučaj bez presedana u celoj državi, navode u udruženju Res Publika. 

Ni kriza u koju je zapao jedini štampani nedeljnik u gradu, kao ni pandemija virusa Covid-19, tokom koje je naročito došao do izražaja značaj objektivnog i pravovremenog informisanja, nisu promenili odnos kragujevačke gradske uprave prema nezavisnim lokalnim medijima.  Neki od njih su zbog izveštavanja u javnom interesu, ali i poverenja koje im publika ukazuje, dobili pomoć  od međunarodnih novinarskih organizacija i fondacija, drugi od domaćih organizacija, ali na podršku grada Kragujevca, očigledno, ne mogu da računaju.

Res Publika će nastaviti da insistira na doslednoj primeni zakona  i da građane informiše o netransparentnom i protivzakonitom postupanju gradske uprave, koju izgleda, ni sopstvene odluke više ne obavezuju.