Kragujevac je u 2021. godini posetilo dvostruko više gostiju nego u odnosu na 2020. godinu. Domaćih gostiju je bilo za 100 odsto više, a stranih za 109 odsto više.

Kako je za portal Pressek rekao Bojan Pavlović, direktor GTO Kragujevac, broj turista je i dalje manji nego što je bio 2019. godine, kada je bilo oko 50.000 turista.

Prema njegovim rečima, promenila se i struktura gostiju - 75% su domaći, a 25 odsto inostrani turisti.

Dobra vest je i da je povećan broj noćenja turista u Kragujevcu.

- Iako broj turista u 2021. godini nije veći od broja koji su posetili Kragujevac u 2019. godini, povećan je broj noćenja 137.199. Prema našim podacima, reč je o poslovnim ljudima, što je dokaz povećane privredne aktivnosti, objasnio je Pavlović.

Prema podacima Centralnog informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma (e-turista), ukupan broj dolazaka u 2021. godini iznosio je 37.526. Broj dolazaka domaćih gostiju iznosio je 28.102 i predstavlja 74,9% od ukupnog broja dolazaka. Inostranih gostiju je bilo 9.424, što predstavlja 25,1% od ukupnog broja posetilaca.

Broj noćenja beleži još veći porast. U 2021. godini ostvareno je ukupno 137.199 noćenja, što predstavlja rast od 175% u odnosu na 2020. godinu. Domaći gosti su ostvarili 84.824 noćenja, odnosno 120% više u odnosu na 2020. godinu, dok su strani gosti ostvarili 52.375 noćenja, odnosno 467% više u odnosu na 2020. godinu.

Po osnovu naplate boravišne takse u 2021. godini prihodovano je 7.149.569 dinara od pravnih lica, dok je od fizičkih lica, koja boravišnu taksu plaćaju paušalno, naplaćeno 518.863 dinara. To daje ukupan iznos od 7.668.432 dinara, što predstavlja rast od 67,5% u odnosu na iznos naplaćene boravišne takse u 2020. godini.