Upis dece u četvoročasovni pripremni predškolski program u Kragujevcu, za 2020/21 godinu, počinje 15. juna, saopštile su PU „Nada Naumović“ i „Đurđevdan“

Uz obrazac zahteva koji se može preuzeti sa zvaničnih internet stranica ovih ustanova ili lično u ulici Prvoslava Stojanovića 10, kancelarija broj 4, dostavljaju se izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o zdravstvenom pregledu i vakcinalnom statusu deteta nadležne zdravstvene ustanove.

Javni poziv za upis dece u četvoročasovni pripremni predškolski program PU „Nada Naumović“ i „Đurđevdan“ trajaće do 3. jula ove godine.

Roditelj ili drugi zakonski zastupnik deteta zahtev i potrebnu dokumentaciju od 15. juna do 3. jula podnose u kancelariji br. 4, u ulici Prvoslava Stojanovića broj 10. svakog radnog dana u vremenu od 9 do 14 sati.