Radnici JKP Šumadija završili su sve radove na obnovi i sređivanju fontane sa bronzanom skulpturom Ranjenika, u kragujevačkom Velikom parku. Ofarbana je unutrašnjost fontane, a sređene su i mlaznice, kao i lavlje glave.

Takođe, gornji deo parka nedavno je opremljen novim parkovskim mobilijarem. Postavljene su klupe i kante za sitan otpad, a urađeno je i dodatno hortikulturno uređenje cvetnih i zelenih površina.