Ministar Mladen Šarčević se potrudio da sadržajem preporuka koje su dobile sve škole, prenese odgovornost na roditelje, direktore, stručne organe škola (nastavnička veća i pedagoške kolegijume). Njihovom formalnom saglasnošću sa sadržajem preporuke, ministar je „pilatovski” oprao ruke od posledica, smatraju u Uniji sindikata prosvetnih radnika Kragujevca.

Zaposleni u kragujevačkim osnovnim i srednjim školama, članovi ove Unije, razumeju da školska 2020/2021. godina počinje u neuobičajenim i do sada nezabeleženim uslovima, tj. okolnostima u kojima su ugroženi zdravlje i životi svih učesnika u obrazovnom procesu.

- Zato je razumljiv strah koji se pojavio u javnosti,  pa i kod nosilaca vlasti, predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji se „ustručavaju” da preuzmu odgovornost za ishode svog rada. Stručna uputstva za organizovanje nastavnog procesa upućene školama, koje potpisuje ministar prosvete, napisana su u obliku „preporuka“ koje treba razraditi, saopštili su iz Unije.

Iako je svima nama, koji radimo u školama, sasvim jasno da autonomije u radu škola skoro da nema i da takve „preporuke” za sve direktore imaju isto značenje kao i „Sveto pismo”, u Uniji smatraju da je ministar prebacio odgvornost na roditelje i škole.

- Zaposleni u školama, nastavnici, stručni saradnici, administrativno tehničko osoblje su u najvećoj meri profesionalci u svom poslu, osposobljeni su da svoj posao rade i u najtežim okolnostima i spremni da preuzmu odgovornost, ali za svoj rad. Od „svog” ministra i njegovog tima očekivali smo, a verujemo i roditelji naših učenika, da tačno i precizno odrede nivo opasnosti po zdravlje učenika i zaposlenih i način na koji bi se ta opasnost otklonila ili svela na najmanju moguću meru, objašanjavaju u Uniji.

Dodaju da zaposleni u školama nisu medicinski stručnjaci, ali su vrlo osposobljeni da pročitaju da je 30% asimptomatskih slučajeva među obolelima od korona virusa, a više od 40% njih su deca školskog uzrasta. Za zaštitu dece preduzimaju se kakve takve mere, ali za zaposlene, naročito one sa hroničnim bolestima, nadležni u ministarstvu nemaju ni rešenja ni odgovore na bilo kakve predloge.

- Prihvatamo da nas je sve početak epidemije u martu „zatekao”, ali smo je već u maju „pobedili”, stekli iskustva i dovoljno vremena da se pripremimo za ovu školsku godinu. Očekivali smo od Ministarstva i Vlade RS precizan i sveobuhvatan plan rada i aktivnosti za 1. septembar, za koje bi preuzeli punu odgovornost. Zaposleni u školama su kao i do sada spremni da preuzmu svoje profesionalne odgovornosti, ali i da odbrane svoja prava na bezbednost i zaštitu zdravlja na radu utvrđenu Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, zaključuju u Uniji.