Unija sindikata prosvetnih radnika Kragujevca smatra da uprkos najavama prosvetnih vlasti škole nisu dobro pripremljene za početak školske godine.

- Uprkos najavama prosvetnih vlasti o pripremljenom početku školske godine, razrađenom do u „sitna crevca”, sveobuhvatan i precizan plan rada i aktivnosti je potpuno izostao. Zaposlenima u školama su tokom avgusta upućena nebrojena „stručna uputstva” o organizaciji obrazovnog procesa, preopširna, nejasna i uglavnom nepotrebna. Ona koja su nam potrebna su izostala, tako da nastavnicima i administrativno tehničkom osoblju ne preostaje ništa drugo do da se snalaze i improvizuju, navodi se u saopštenju Unije sindikata prosvetnih radnika Kragujevca.

Podsećamo da je sindikat predložio Ministarstvu prosvete da početak školske godine bude odložen za dve sedmice, ali je taj predlog odbačen.  

- Svaki naš pokušaj da učestvujemo u rešavanju problema, naše mišljenje i dobronamerni predlog, da bi početak školske godine možda trebalo odložiti, grubo je odbačen kao neosnovan. Potrudili smo se da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao i čitavu javnost upozorimo na visok nivo opasnosti od nedovoljno dobro pripremljenog početka rada škola. Postoji  prevelika verovatnoća da stvari krenu u neželjenom smeru, kažu u Uniji.

Ministartvo prosvete predvidelo je različite tipove organizovanja nastave kako bi se sprečilo širenje epidemije kovid 19. (Vidi LINK)

Inače, analize operativnih planova koje su dostavile osnovne škole u Srbiji pokazale su da se najveći broj učenika izjasnio da će od 1. septembra nastavu pratiti u školi, dok se samo 3,7 odsto učenika opredelio za nastavu od kuće.

- U prvom ciklusu osnovne škole za nastavu koja se ostvaruje u odeljenjima u punom sastavu opredelilo se 37,9 odsto, odnosno 479 škola, a za podelu na dve grupe je 299 škola, odnosno 23,7 odsto. Neke od škola koristiće kombinaciju predloženih modela na nivou pojedinačnih razreda –  neka odeljenja rade u punom sastavu, a neka se dele, objavilo je Ministarstvo prosvete.

U drugom ciklusu osnovne škole, za nastavu koja se ostvaruje u odeljenjima u punom sastavu opredelilo se 31 odsto škola, odnosno njih 392, za podelu na dve grupe  30,5 odsto škola (383), dok je neki drugi model izabralo 314 škola.