Na osnovu najnovijih analiza izvorske vode na javnim česmama, koje je obavio Institut za javno zdravlje u Kragujevcu, tri uzorka su ispravna i bezbedna za upotrebu. To su česme u naseljima Divostin, Šumarice i Bubanj.

Voda na mernim mestima Teferič, Beloševac, Ždraljica, Kapovac, Petrovac i Grujina česma, mikrobiološki je neispravna za upotrebu.