18. redovna sednica Skupštine grada Kragujevac zakazana je u petak, 24. juna. Na dnevnom redu naći će se 13 tačaka.

Jedna od važnih odluka koja će se naći pred odbornicima je Predlog odluke o ostvarivanju prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju. Naime, država podiže starosnu granicu za žene do 45. godine, a grad automatski podiže starosnu granicu za žene na 47 godina. Pored toga, biće izmenjena i stavka u toj odluci koja se odnosi na to da neko mora biti građanin Kragujevca najmanje tri godine da bi ostvario pravo na ovu pomoć. Sada se taj rok smanjuje na godinu dana.

Kragujevački odbornici odlučivaće i o Predlogu odluke o usvajanju Strategije razvoja međunarodne saradnje Grada Kragujevca od 2022. do 2027. godine, kao i predlog odluke o pristupanju izradi Programa zaštite životne sredine na teritoriji grada Kragujevca 2023-2033. godine

Takođe, odlučivaće se i o davanju saglasnosti na statute javnih preduzeća, o izmenama i dopunama godišnjih programa poslovanja za 2022. godinu javnih preduzeća, kao i privrednih društva.

Na dnevnom redu naći će se i predlozi akata iz oblasti izbora, imenovanja, postavljenja i razrešenja, a na kraju sednice predviđena su odbornička pitanja.