Kuponi banner

Kragujevac

Građevinski tehničar

Kragujevac

Operater na CNC mašinama

Kragujevac

Spremač/spremačica

Kragujevac

Doktor medicine izabrani lekar

Kragujevac

Metaloglodač

Kruševac

Advokatski pripravnik

Kruševac

Ekonomista pripravnik

KTK Komerc doo Kruševac  ima potrebu da zaposli  3 lica u svojstvu pripravnika  na poslovima kalkulanta, administrativnog operatera i ...

Firma: KTK Komerc doo

Pogledaj oglas

Kragujevac

Spremač/spremačica

Na osnovu  člana 23 Statuta Doma zdravlja Kragujevac i čl 7-9 Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, ...

Firma: Dom zdravlja Kragujevac

Pogledaj oglas

Kragujevac

Doktor medicine izabrani lekar

   Na osnovu  člana 23 Statuta Doma zdravlja Kragujevac i čl 7-9 Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika ...

Firma: Dom zdravlja Kragujevac

Pogledaj oglas

Smederevska Palanka

Spremač/spremačica

Na osnovu člana 16. Statuta Doma zdravlja Smederevska Palanka i člana 7. Poslebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, ...

Firma: Dom zdravlja Smederevska Palanka

Pogledaj oglas

Kruševac

Pomoćni radnik za rad pri tehničkim poslovima

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora  zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne ...

Firma: Opšta bolnica Kruševac

Pogledaj oglas

Kruševac

Više radnih mesta

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora  zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne ...

Firma: Opšta bolnica Kruševac

Pogledaj oglas