Kuponi banner

Kragujevac

Vše radnih mesta

Gornji Milanovac

Agent terenske prodaje

Jagodina

Referent u računovodstvu

Kragujevac

Diplomirani farmaceut

Vrnjačka Banja

Informatičar-programer

Dom zdravlja Kruševac

Spremačica

Na osnovu člana 7-9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne ...

Firma: Dom zdravlja Kruševac

Pogledaj oglas

Kragujevac

Vše radnih mesta

Na osnovu  člana 23 Statuta Doma zdravlja Kragujevac i čl 7-9 Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, ...

Firma: Dom zdravlja Kragujevac

Pogledaj oglas

Dom zdravlja „Sveti Đorđe“,Topola

Medicinska sestra-tehničar

Dom zdravlja „Sveti Đorđe“,Topola raspisuje J  A  V  N  I     O  G  L  A  S           za prijem u radni odnos jednog izvršioca za radno mesto ...

Firma: Dom zdravlja „Sveti Đorđe“,Topola

Pogledaj oglas

Lapovo

Doktor medicine izabrani lekar za školsku decu

Doma zdravlja Lapovo raspisuje JAVNI OGLAS ZA ZASNIVANjE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME Oglašava se prijem u radni odnos na određeno ...

Firma: Doma zdravlja Lapovo

Pogledaj oglas

Kraljevo

Doktor medicine

Na osnovu  člana 7 i 8 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne ...

Firma: Opšta bolnica "Studenica" Kraljevo

Pogledaj oglas

Kragujevac

Perač laboratorijskog posuđa

Na osnovu Odluke v.d. direktora Instituta za javno zdravlje Kragujevac broj 01-217  od 17.01.2022. godine, i u vezi sa članom 7. stav 1. tačka 3. ...

Firma: Institut za javno zdravlje Kragujevac

Pogledaj oglas