Kuponi banner

Više mesta

Kontrolor na tehničkom pregledu

Kragujevac, Užice, Leskovac

Agent za nekretnine

Kragujevac

Farmaceutski tehničar

Kragujevac

Građevinski tehničar

Kragujevac

Pedijatrijski tehničar

Univerzitetski klinički centar Kragujevac traž pedijatrijske tehničare: 1. Pedijatrijski tehničar IV stepen, za potrebe Klinike za ginekologiju i ...

Firma: Univerzitetski klinički centar Kragujevac

Pogledaj oglas

Kragujevac

Medicinski tehničar opšteg smera

Univerzitetski klinički centar Kragujevac traži medicinskog tehničara opšteg smera IV stepen, za potrebe Klinike za opštu hirurgiju, na određeno vreme ...

Firma: Univerzitetski klinički centar Kragujevac

Pogledaj oglas

Kragujevac

Strukovni viši medicinski tehničar opšteg smera

Univerzitetski klinički centar Kragujevac traži strukovnog višeg medicinskog tehničara opšteg smera više ili visoko obrazovanje, za potrebe Službe za ...

Firma: Univerzitetski klinički centar Kragujevac

Pogledaj oglas

Kragujevac

Radnik na obezbeđenju

Univerzitetski klinički centar Kragujevac traži radnike na obezbeđenju Srednja stručna sprema, na određeno vreme od 12 meseci, probni rad od 3 ...

Firma: Univerzitetski klinički centar Kragujevac

Pogledaj oglas

Kragujevac

Nastavnik razredne nastave

Osnovna škola "Svetozar Marković" Kragujevac traži nastavnika razredne nastave USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o ...

Firma: Osnovna škola "Svetozar Marković" Kragujevac

Pogledaj oglas

Kragujevac

Nastavnik

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu traži: 1. Nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za naučnu oblast Medicinske ...

Firma: Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Pogledaj oglas