Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je raspored isplata tokom oktobra 2020.

Novčana socijalna pomoć, posebna novčana naknada i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju i dodataka za pomoć i negu drugog lica za mesec septembar biće isplaćene  20. oktobra.

Dečiji dodatak i roditeljski dodatak za mesec septembar biće isplaćeni 20. oktobra.

Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta za mesec septembar biće isplaćene 21. oktobra.

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za mesec septembar biće isplaćene 21. oktobra.

Isplate osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca za mesec septembar biće isplaćene 20. oktobra.