Javno preduzeće za uređivanje zemljišta grada Kraljevo raspisalo je odluku za izbor najpovoljnije ponude za igradnju buduće kuglane koja će se nalazi u sklopu atletskog stadiona, piše eKapija.

Kako je navedeno u tehničkoj dokumentaciji, ponuđač je u obavezi da obavi neophodne radove na izgradnji staze za kuglanje, kao i da isporuči elektronsku opremu neophodnu za praćenje rezultata i formira kontrolni centar koji će biti umrežen sa čitavim kompleksom sportskog centra.

Atletski stadion u Kraljevu nalazi se u okviru Sportskog centra Ibar. Izgrađen je 1972. godine i tokom vremena objeakt je preživeo brojne rekonstrukcije pri čemu su dodavani novi sadržaji namenjeni zabavi i sportu.

U izgradnju kuglane biće uloženo nešto više od 10 miliona dinara.