Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović rekao je za RTS da je ove godine Ministarstvo zdravlja donelo novi Pravilnik o obrascima u sistemu zdravstvene zaštite, prema kome poslodavac ne mora da zna zbog koje je bolesti zaposleni na bolovanju.

- Pravilnik baca drugačije svetlo na današnju situaciju. Obrazac OZ6, tzv. doznaka za bolovanje, koji sadrži šifru bolesti, tj. dijagnozu, Pravilnikom je stavljen van snage. Novim pravilnikom, koji je ministar propisao, taj podatak ne treba da bude sadržan u obrascu, objašnjava Marinović, koji kaže da sada zdravstvene ustanove u izveštaj upisuju uopšteniji razlog bolesti.

Na pitanje da li lekar sme da obrazloži detalje bolesti na doznakama, poverenik Marinović kaže da to, prema novom pravilniku, ne treba da radi ali se, kaže, stvara problem kod osiguranika zaposlenih.

- Oni su između čekića i nakovanja. U domovima zdravlja dobijaju novi izveštaj o sprečenosti za rad koji ne sadrži dijagnozu koji se, kada se dostave poslodavcu, odnosno RFZO, za sada ne uvažavaju. Problem je što su propisi neusaglašeni, ukazuje Marinović.

Sagovornik RTS-a kaže da podržava novi pravilnik, ali da je jedini način da se ova situacija razreši jeste da se usklade medicinska ustanova, u kojoj lekar izdaje izveštaj, sa RFZO.

- Pošto je novim pravilnikom uvedena jedna velika novina - da se izveštaji izdaju elektronskim putem, većinski, ne vidim razlog da se direktno između zdravstvene ustanove i RFZO ne izvrši elektronska komunikacija, gde bi možda i mogla da bude obuhvaćena šifra bolesti, ali gde niko drugi ne bi mogao da pristupi tim podacima, smatra Marinović.

Objašnjava i da je prethodni poverenik ukazivao da je podatak o šifri bolesti u medicinskom izveštaju suvišan i da je to preveliko zadiranje u privatnost građana.