Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić pozvao je sve građane koji smatraju da im je prilikom blokade saobraćajnica tokom vikenda bilo ugroženo bilo koje pravo iz korpusa ljudskih prava, da se obrate ovoj instituciji i da, ukoliko poseduju, dostave dokaze u vidu audio, foto i video snimaka.

- Pratili smo situaciju sa blokadama saobraćajnica po Srbiji tokom vikenda. Imamo deo dokumentacije i planiramo da ispitamo te slučajeve, i zato pozivam sve građane koji smatraju da im je neko od prava bilo ugroženo da se obrate ovoj instituciji mejlom, lično ili telefonom i da nam dostave ako imaju određene video, audio ili foto dokaze, naveo je Pašalić u pisanoj izjavi.

On je naglasio da „vladavina prava znači povinovanje Ustavu, koji u članu 54 definiše slobodu okupljanja, i zakonima Republike Srbije, u konkretnom slučaju članovima 12 i 14 Zakona o javnom okupljanju”.

- Građani koji okupljanjem žele da izraze, ostvare ili promovišu određena uverenja i ciljeve, drugo pravo i slobodu, treba da okupljanja organizuju u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju, ukazao je Pašalić.