Zarade zaposlenih u javnom sektoru u Srbiji su za godinu dana porasle u proseku za 13,47 odsto, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. U junu 2019. prosečna plata u javnom sektoru bila je 59.389 dinara, dok je u istom mesecu ove godine na račun zaposlenih leglo 67.386 dinara.

Plate su porasle u administraciji, javnim preduzećima, ali i zdravstvu, obrazovanju, kulturi i socijalnoj zaštiti. Najveći porast zarada zabeležen je u oblasti zdravstva i socijalne zaštite – 20,42%, te u lokalnim javnim preduzećima gde su plate porasle za 17,12 procenata.

Među zaposlenima u javnom sektoru najveće plate imaju radnici državnih javnih preduzeća. I njihove plate porasle za u proteklih godinu dana sa 70.192 na 78.567 dinara (11,93 %).

U lokalnim javnom reduzećima rast plata je za koji procenat viši nego u državnim. – 17,12%. Tako sada prosečna plata u lokalnim javnim preduzećima iznosi 58.952 dinara, dok je prošle godine bila 50.334 dinara.

Plate u administraciji podignute za za 10,33 % - sa 64.125 na 70.877. Među činovnicima najveće zarade imaju zaposleni u pokrajinskim organima 74.388 dinara. Slede zaposleni u državnoj administraciji koji u proseku zarađuju 73.758 dinara.

Činovnici u lokanim samoupravama u proseku zarađuju 56.434, odnosno 12,12% više nego prošle godine, kada je prosečna plata iznosila 50.332 dinara.

Zaposelnima u zdravstvu i oblasti socijalnog rada plate su veće za 20,42 %, i sada iznose 64.874 dinara (53.872 dinara u junu 2019.). Plate su porasle i zaposlenima u sektoru obrazovanja i kulture i to za 10,42 odsto – sa 57.220 na – 63.178 dinara.

Van javnog sektora, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, za godinu dana takođe je zabeležen porast zarada i to za 10,63 odsto. U realnom sektoru međutim, zarade su u proseku za oko 11.000 dinara manje nego u javnim službama. Prosečna plata zaposlenih van javnog sektora u junu 2020. bila je 56.379 dinara.

Povećanje plata u javnom sektoru svojevremno je kritikovao Fiskalni savet navodeći da se „najlošija budžetska politika u 2020. odnosi se na prekomerno povećanje plata i uopšte neodgovarajuće upravljanje sistemom zarada i zaposlenih u opštoj državi“.

- Povećanje plata, koje u proseku iznosi čak 9,6%, previsoko i ekonomski neutemeljeno. Povećanje je sprovedeno paušalno po različitim sektorima javne uprave, bez objektivne i proverljive analize na kojim poslovima je potrebno veće, a na kojim manje uvećanje zarade. Ovakva paušalna povećanja zarada još više udaljavaju Srbiju od uvođenja uređenog sistema jedinstvenih platnih razreda za čitavu opštu državu, naveo je Fiskalni savet u Oceni predloga Zakona o budžetu za 2020. godinu.