Sve zdravstvene ustanove na teritoriji Srbije koje su bile registrovane u nadležnim privrednim sudovima moraće da se registruju u Agenciji za privredne registre. Do sada su se u Agenciji registrovali samo preduzetnici osnivači privatne prakse, a za registraciju zdravstvenih ustanova bili su nadležni privredni sudovi.

Agencija za privredne registre (APR) počela je od ponedeljka, 12. oktobra, da vodi Registar zdravstvenih ustanova.

- Sve postojeće zdravstvene ustanove, njih oko 1.400, koje su bile registrovane u nadležnim privrednim sudovima, imaju obavezu da podnesu Agenciji popunjenu registracionu prijavu za upis usklađivanja sa odgovarajućom dokumentacijom, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnikom o bližoj sadržini Registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, navodi se u saopštenju Agencije za privredne registre..

Agencija će postupak usklađivanja u naredna tri meseca sprovoditi besplatno, a od 11. januara 2021. godine podnosilac će, uz prijavu, morati da podnese i dokaz o uplati naknade od 4.900 dinara za registraciju.

Na stranici Registri/ Zdravstvene ustanove/ Uputstva/ objavljene su informacije o postupku upisa, usklađivanja zdravstvenih ustanova i potrebnoj dokumentaciji, naknadama za registraciju, uslugama koje se odnose na izdavanje izvoda, potvrda, prepisa rešenja i kopija dokumenata, kao i obrasci registracionih prijava, koji se mogu preuzeti besplatno. (Vidi LINK)

Po završetku postupka usklađivanja, APR će voditi i Jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu, koju će činiti objedinjeni podaci o zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi na teritoriji Republike Srbije. Tako će na jednom mestu biti objedinjeni podaci o svim pružaocima usluga zdravstvene zaštite u javnoj i privatnoj svojini, u koje će svi zainteresovani građani  moći da izvrše uvid preko internet stranice Agencije za privredne registre.