Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je raspored isplata tokom septembra 2021. godine.

Novčana socijalna pomoć, posebna novčana naknada i dodataka za pomoć i negu drugog lica za mesec avgust biće isplaćene 20. septembra, a naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju 21. septembra.

Dečiji dodatak i roditeljski dodatak za mesec aavgust biće isplaćeni 20. septembra.

Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta za mesec avgust biće isplaćene 21. septembra.

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za mesec avgust biće isplaćene dana 21. septembra.

Isplate osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca za mesec avgust biće isplaćene 20. septembra.