Razvojni biznis centar Kragujevac, u partnerstvu sa Drugom tehničkom školom i kompanijama „Blažeks“, „Jelofina“ i „Tara“ realizuje program povećanja zapošljivosti mladih u drvo-prerađivačkom sektoru, u Kragujevcu.

Program povećanja zapošljivosti mladih u drvo-prerađivačkom sektoru uključuje program obuke za osvežavanje stručnih, tehničkih znanja, praksu za najbolje u partnerskim kompanijama i priliku za zapošljavanje.

Program i javni poziv za mlade biće zvanično predstavljeni na info danu u četvrtak, 16.septembra, u 11 sati u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje u Kragujevcu, koja je saradnik na ovom projektu.

Info dan biće prilika da se zainteresovani kandidati informišu o samom programu i javnom pozivu, uslovima i kriterijumima selekcije i načinu prijavljivanja.

Javni poziv za prijavljivanje mladih otvoren je u periodu 12.09 – 27.09.2016.

Više informacija o ovom programu i načinu prijavljivanja može se naći na: http://rbcentar.org/?p=1182&lang=sr_RS

Program je deo projekta „Podrška zapošljavanju mladih u drvnoj industriji”, koji se sprovodi u okviru programa Dostojanstven rad, švajcarske organizacije Solidar Suisse/Suisee Labor Assitance SLA, koja obezbeđuje i finansijsku podršku.